Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022: VIMID đặt mục tiêu doanh thu 4.000 tỷ, tăng trưởng lợi nhuận vượt bậc lên 40 tỷ trong năm 2022

07/05/2022442

Ngày 23.4.2022, Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Máy Việt Nam (VIMID) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên và thông qua nhiều kế hoạch quan trọng của năm 2022.

Tham dự ĐHĐCĐ thường niên của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Máy Việt Nam (VIMID) có các cổ đông, các vị đại biểu và thành viên của Hội đồng quản trị. Trước khi bắt đầu chương trình họp, Ban tổ chức đã tiến hành thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 theo đúng quy định. Theo đó, Đại biểu dự Đại hội đồng cổ đông thường niên đều là cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông của Công ty theo danh sách chốt cổ đông ngày 01 tháng 04 năm 2022. Tỷ lệ cổ đông tham dự là 100%, đại diện cho 100% cổ phần được quyền biểu quyết của công ty.

Để điều hành chương trình họp, ĐHĐCĐ đã thống nhất thông qua bầu ban chủ toạ, gồm có: ông Nguyễn Vũ Trụ - Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc công ty; Ông Chu Quang Huy – Thành viên Hội đồng Quản trị và Ông Vũ Quốc Hòa – Người Công bố thông tin.

Ông Nguyễn Vũ Trụ - Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc công ty phát biểu khai mạc

Tại Đại hội, Ban chủ toạ đã báo cáo ĐHĐCĐ để thảo luận và thông qua các báo cáo về tình hình hoạt động, kết quả sản xuất kinh doanh trong năm 2021. Tất cả các chỉ tiêu tài chính của VIMID hoàn thành vượt mức kế hoạch và tăng trưởng mạnh so với năm 2020 từ 105-238%, doanh thu trên 3.200 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế tăng gần gấp đôi đạt mức trên 17 tỷ đồng. Mặc dù gặp nhiều khó khăn do thời gian giãn cách xã hội kéo dài và áp dụng các quy định phòng, chống dịch Covid -19, các kế hoạch mở rộng chuỗi trạm, chi nhánh của VIMID trong năm 2021 vẫn được triển khai theo đúng tiến độ kế hoạch đã đề ra. VIMID đã thành lập và đưa vào vận hành 04 chi nhánh mới, bao gồm: chi nhánh Khánh Hòa, chi nhánh Tây Đô, chi nhánh Sơn La và chi nhánh Thái Nguyên, nâng tổng số chi nhánh lên con số 20 trong năm 2021 và dự kiến sẽ đạt 25 chi nhánh trong năm 2022.

Ông Chu Quang Huy – Thành viên Hội đồng Quản trị báo cáo ĐHĐCĐ

Đại hội cũng dành thời gian để các cổ đông và lãnh đạo VIMID thảo luận, làm rõ các nội dung trong báo cáo và tờ trình, giải đáp các thắc mắc của cổ đông. Phần lớn các ý kiến xoay quanh chiến lược phát triển của VIMID trong thời gian tới, kế hoạch nhập khẩu, tiến độ mở rộng chuỗi trạm, chi nhánh, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022. Trong phần giải trình trước cổ đông, Ban lãnh đạo VIMID đã khẳng định sẽ tiếp thu các ý kiến của các cổ đông, xây dựng và phát triển bền vững thương hiệu VIMID, đặt mục tiêu tăng trưởng doanh thu năm 2022 dự kiến đạt 4 nghìn tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế là 40 tỷ đồng.

Ông Vũ Quốc Hòa – Người Công bố thông tin trình và thông qua các văn kiện ĐHĐCĐ

ĐHĐCĐ đã thông qua tất cả các nội dung được trình tại đại hội với tỷ lệ từ 99,92% đến 100%, cho thấy sự tin tưởng của các cổ đông vào ban lãnh đạo của VIMID; trong đó, thông qua phương án phân phối lợi nhuận với việc không chia lợi nhuận để lại nhằm bổ sung vốn lưu động đáp ứng đủ nguồn vốn cho kế hoạch tăng trưởng kinh doanh, và không chi trả cổ tức thể hiện sự cam kết của các cổ đông cũ trong việc tiếp tục đầu tư cho công ty theo chiến lược phát triển năm 2022.

Năm 2022, VIMID đặt chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh tăng trưởng vượt bậc so với năm 2021. Cụ thể, VIMID đặt mục tiêu doanh thu tăng trưởng 25% lên mức 4.000 tỷ; lợi nhuận tăng 135,3%  so với năm 2021 đạt mức 40 tỷ trong năm 2022. Cùng với đó, tăng cường công tác dự báo, nâng cao năng lực tài chính đảm bảo tài chính của công ty an toàn, hiệu quả, đáp ứng đủ nguồn lực tài chính cho nhu cầu hoạt động kinh doanh của công ty; Tiếp tục cải tiến và hoàn thiện hệ thống quản trị nội bộ phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình hoạt động kinh doanh thực tế của công ty. Với mục tiêu phát triển bền vững, VIMID sẽ tiếp tục quan tâm đến chính sách người lao động, nâng cao chất lượng đào tạo tuyển dụng, chính sách phúc lợi xã hội nhằm động viên khích lệ người lao động phát huy, cống hiến và gắn bó lâu dài.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 VIMID diễn ra thành công tốt đẹp

Đại hội cổ đông thường niên VIMID năm 2022 đã được tổ chức với tinh thần nghiêm túc và dân chủ, đã bế mạc trong không khí tin tưởng và đồng thuận, thể hiện niềm tin sâu sắc của các cổ đông đối với Ban lãnh đạo VIMID, với kỳ vọng Ban Lãnh đạo công ty sẽ tiếp tục nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ trong giai đoạn tới,  đưa VIMID trở thành doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh xe tải tại thị trường Việt Nam.

TAG :

Yêu cầu tư vấn


Đối tác

Đối Tác
Đối Tác
Đối Tác
Đối Tác
Đối Tác
Đối Tác
Đối Tác
Đối Tác
Đối Tác
Đối Tác

19001089

Zalo