Công bố thông tin về việc Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Máy Việt Nam chính thức trở thành công ty đại chúng vào ngày 22/7/2022

26/07/2022929

CTCP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN MÁY VIỆT NAM

***********
Số: 119/.TB-MVN 

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

V/v Công bố thông tin Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Máy Việt Nam chính thức trở thành công ty đại chúng.

Căn cứ văn bản số 4726/UBCK-GSĐC ngày 22/7/2022 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) về việc đăng ký công ty đại chúng của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Máy Việt
Nam. Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Máy Việt Nam trân trọng công bố thông tin về việc trở thành công ty đại chúng như sau:

1. Tên công ty đại chúng:

- Tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN MÁY VIỆT NAM

- Tiếng nước ngoài: VIETNAM MACHINE INVESTMENT DEVOLOPMENT
JOINT STOCK COMPANY.

2. Địa chỉ trụ sở chính: BT01-07 Khu đô thị mới An Hưng, đường Tố Hữu, phường Dương Nội, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

3. Điện thoại: 024.6666.1788

4. Website: http://vimid.vn/

5. Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh: Số 0104498100 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 05 tháng 03 năm 2010, thay đổi lần thứ 13 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp vào ngày 30 tháng 06 năm 2021.

6. Ngành nghề kinh doanh chính: Nhập khẩu, phân phối và kinh doanh xe tải hạng trung và hạng nặng.

7. Vốn điều lệ: 205.000.000.000 (Bằng chữ: Hai trăm lẻ năm tỷ đồng).

8. Ngày được chấp thuận trở thành Công ty Đại chúng: 22/07/2022.

Công văn của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Máy Việt Nam VIMID trở thành Công ty Đại Chúng.

Trân trọng!

TAG :

Yêu cầu tư vấn


Đối tác

Đối Tác
Đối Tác
Đối Tác
Đối Tác
Đối Tác
Đối Tác
Đối Tác
Đối Tác
Đối Tác
Đối Tác

19001089

Zalo